Tjänster


Fönster, dörrar eller garageportar!


Vi är övertygade om att drömmar om din egen plats på jorden behöver hjälp med att göra dem till verklighet.

Därför gör vi det lättare för dig att köpa alla fönster och dörrar genom att erbjuda dem i samarbete med en enda leverantör. Med ett brett sortiment som varumärket erbjuder och som inkluderar bl.a. fönster, entrédörrar, garageportar och rulljalusier kan du anpassa fönster och dörrar efter behoven hos husets invånare och byggnadens individuella karaktär.

Miljösaneringar!


Behöver du hjälp med att sanera asbest i Västragötaland? Självklart har vi tillstånd från Arbetsmiljöverket för att utföra sanering av brandskador och miljöfarliga ämnen som Asbest, PCB och PAH.

Fönster och sanering Sverige AB har lång erfarenhet av kostnadseffektiv och säker sanering av dessa ämnen och vet hur medarbetare och tredje man skyddas från exponering. Vår specialutbildade personal tar hand om hela processen, från inventering och provtagning, till ansökan om myndighets tillstånd, genomförande och säker borttransport av de miljöfarliga materialen till godkänd deponi.

Asbest sitter ofta på trånga ställen i källare, kulvertar, på vindar och i lägenheter, bland annat i kakelfixet i äldre badrum. Vi utför även marksaneringar såsom förorenade jorder eller förorenad betong. Företaget ligger i Trollhättan och vi utför saneringsuppdrag och rivningsentreprenader till kunder över hela Västragötaland. Vi är proffs på Asbestsanering av asbest i tak, väggar, ventilation, rör, lim, fix och värmepannor.

.